2018. október 15. hétfõ, Teréz napja van
Többnyire felhős 10°, Többnyire felhős

Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa - Aktuális

Legszebb ház 2018.

Pályázati felhívás

 

Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület
és a 

  Civilek a Fertő-tájért Egyesület pályázatot hirdet

 

Legszebb ház a Fertő-vidéken

 

címmel.

 

(A területhez tartozó települések: Fertőrákos, Balf (Sopron), Fertőboz, Hidegség, Nagycenk, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród – Fertőszentmiklós és Fertőendréd)

 

 

A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre:

1. kategória: A legszebb felújított épület a Fertő-vidéken

 

A pályázaton részt vehet bármely meglevő, 2013 után felújított épület. Az épületet annak tulajdonosa, a felújítás tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező hozzájárulásával – nevezheti.

Az elbírálás szempontjai:

·          A felújítás mennyire tartotta meg az eredeti épület tömegét, utcaképi és telken belüli megjelenését, elhelyezkedését.

·         Milyen mértékben felel meg az épület a lakók mai igényeinek, szolgálja az elvárt életminőségét

·         A felújítás során mennyire sikerült az eredeti épületszerkezeteket (fedélszerkezet, tetőfedés, padlóburkolatok, nyílászárók, festés, stb.) megőrizni.

·         Az újonnan beépített anyagok mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építőanyagai közé, illetve mit miért változtattak.

·         A felújítás során visszaállításra került-e valamely korábban a hagyományostól eltérő módon átalakított épületrészlet (nyílászáró, tetőfedés, kerítés, tornác, stb).

·         A felújított épület anyaghasználatával, színeivel mennyire illeszkedik a településképbe.

·         Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.

·         Illeszkedik-e világörökség szellemiségéhez.

 

 

2. kategória: A legszebb új építésű épület a Fertő-vidéken

 

A pályázaton részt vehet bármely újonnan épített (2013. után épült) épület. Az épületet annak tulajdonosa, tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező együttes hozzájárulásával – nevezheti.

 

Az elbírálás szempontjai:

·         Az épület elhelyezkedésével, tájolásával, tömegformájával, rendeltetésével, arányaival, színezésével, építészeti részleteivel mennyire követi a hagyományos, Fertő-vidékre jellemző előképek lényegét, mennyire következik azokból, illetve mennyire követi azt a szabályt, amely szerint az épület adekvát módon meg kell, hogy feleljen az építtető elvárásainak amellett, hogy „büszke alázattal” követi a környezet adottságait.

·         Az épület hogyan illeszkedik a környezetéhez, értve ez alatt a tájat, az utcát, tehát a tágabb és szűkebb kulturális határokat.

·         A felhasznált építőanyagok és szerkezetek (tetőfedés, nyílászárók, burkolatok) mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építőanyagai közé, tehát milyen mértékben környezettudatos.

·         Az épület mennyire energiatudatos, tehát külső és belső tájolásában, szerkezeteiben, fedett-nyitott tereinek megfogalmazásában mennyire követi a kor és a nemes hagyomány elvárásait.

·         Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.

·         Az épület mennyire viseli magán a mai építészet jegyeit.

 

Az elbíráláshoz mindkét kategóriában az alábbiakat kell benyújtani

 

·         Tervdokumentáció (amennyiben rendelkezésre áll)

·         Fényképes dokumentáció (az épület utcában, településben való elhelyezkedéséről, minden oldaláról, esetleg a belsőből, és a pályázott növényzet együttlátszásával összesen 10-15 kép nyomtatott vagy digitális formában)

·         Az épület – illetve a felújítás – tulajdonosának neve és címe, valamint a tervező neve

·         Az építés (felújítás) éve

·         Az épület címe, helyrajzi száma

 

 

A pályázat beadásának határideje: 2018. október 29. hétfő

 

A pályázatot Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület email címére kérjük: fertotaj@vilagorokseg.hu ( nagy méretű küldemény esetén kérjük fájlmegosztó használatát pl. toldacuccot.hu stb.

 

A bírálat eredményét – ünnepélyes körülmények között – 2018. december 20-ig kihirdetik.

 

Kategóriánként a díjazottak az épületre rögzíthető, a világörökség jelképét tartalmazó értékes emléktáblát kapnak.

 

A Fertő-táj ékkövei

A „Fertő-táj ékövei” projekt bemutatása

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa által vezetett konzorcium 2017 májusában nyújtott be támogatási igényt a Széchenyi 2020 program GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése pályázati felhívására „Fertő-táj ékkövei” címmel. A pályázat célja, hogy a Fertő-táj kulturális örökséghelyszín egyedi vonzerejét kihasználva, turisztikai funkcióval való bővítés és fenntartható hasznosítás révén önálló attrakcióvá váljon, ezáltal a térségben található kiemelkedő egyetemes értékek megőrzése, védelme és bemutatása. A projekt 406 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A fejlesztés indokoltsága, a projekt célja
A Fertő-tájon számos olyan turisztikai vonzerővel bíró terület található, melyek idegenforgalmi potenciálja eddig nem, vagy a lehetőségekhez képest csak kevéssé került kihasználásra. A fejlesztés az alábbi problémákra reagál:
•    Világörökségi terület alacsony ismertsége;
•    A települések turisztikai attrakcióinak hasznosítása elmarad a kívánatostól;
•    Kevés turista - területben rejlő lehetőségekhez képest;
•    Kiegyenlítetlen turisztikai kínálat a térségben, ebből adódóan a bevételek egyenlőtlen eloszlása;
•    Fertő-táj, mint turisztikai termék kiépítettségének hiánya.

A projekt célja, hogy ezeket az ékköveket bekapcsolja a térség idegenforgalmi keringésébe, láncolatába:
1.    Egyrészt felhívja a figyelmet a világörökségi helyszín kistelepüléseinek egyetemes értékeire, a jelenleginél magasabb színvonalú interpretációs eszközökkel megismertesse azokat a turistákkal (magasabb színvonalú vonzerőt eredményezve); 

2.    Másrészt a térségi kastély-fejlesztések mellé „felemelje” a kistelepülések attrakcióit. 


Mivel a világörökségi cím nem csak a magyar, hanem az osztrák oldalra is vonatkozik, így a tervezett fejlesztések hozzájárulnak a Fertő tó körüli kínálat mennyiségi és minőségi emelkedéséhez, illetve az érintett osztrák településekkel való együttműködés erősítéséhez.

További információ itt: http://fertotaj.hu/document/2gfjez80.pdf

Hírlevél

  • Küldés
Fertő-táj Világörökség Egyesület © 2009 minden jog fenntartva.
Feki Webstudio @ 2009 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás